1991 מצובה - אולם מופעים - אולם מותאם גם לשולחנות סדר פסח