1961 קיב^ נצר סירני - בית בוכנוולד [אדריכל פ. כהנאו