בית־העמק. ביתבתךבות - הראשון עם דלפק לקפה ושירותים צמודים