ן86ן עין המפרץ - לפני ההרחבה ואדריכל ש. מסטצ י קיןו