ן78ן חדר־אןכל תל־יוסך - המבנה הנ77חרי ‭- 1935‬ חזית דרומית ואדריכל ר קרקואר!