‭551‬ גבעת תיים איחוד - חדר־אוכל - צריף גרמני מובסב