1421 חתר המראה את קורות הבטון האופקיות לחיז71־ו הגג ותקרה המונמכת קימרונית