ןא י ן מיקומו של חדר־האוכל על ציר הישוב יצר מצב תעבורת <sup>1 </sup>מסוים בבחצר המטבח פנתה ישירות לנתיב הכניסה לקיבנ'נ ןבן עם בימי המרכז כמכלול חלה הפרדה ביו הגישות וביו הצירים