חדר־האוכל

חדר האוכל הקיבוצי מילא מאז שנות ה ם 3 מכלול של תפקידים והוא קשור לכל שאר מרכיבי היישוב . לפני הפעלת השירות העצמי , עד שנות ה , 60 כלל חדר האוכל : ו . מבוא - א : ניקוי מגפיים ותליית בגדי עבודרע . 2 כניסה - ב : דואר . ג . טלפון , ד : סידור עבודה . ה : לוח מודעות . כיורים . ו : מלתחה . ז : שירות ^ ם . , 3 אולם אכילה - ישיבה לפנתור . . 4 מעבר ועלייה לתא הקרנת סר \ 7 ים . 5 תדר שטיפת בלים ויציאה . . 6 תדר לתם . שומר . . 7 מטבח . . 8 מטבת ילדים . . p ^ unn , 9 קירור . . 10 רמפה . . 11 אשפה במבוא לחדר האוכל ובקרבתו נמצאה עמדת ניקוי מגפיים : בריכת בטון עם סבבה שעליה הונחו הרגלים ובמברשת מחוברת לשרשרת , תחת זרם מים נוקו המגפיים מכל שרידי בוץ השדות , פן יוכנס לתוך חדר האוכל . בכניסה עצמה נמצאו : מלתחה לתליית בגדי עבודה ומעילי גשם ולידה כיורים לנטילת ידיים ; תאי דואר ( או שולחן חלוקה ) טלפון ( לקבלת שיחות כלבד , ( לוח מודעות מרכזי ועליו מידע על כל המתרחש בקיבוץ ולוח סידור עבודה , עד שנות ה 60 לא נבנו שירותים ציבוריים בחדר האובל אפילו לא לעובדי המטבח - הסיבה : לא היגייני , ריחות וכוי ! באולם האכ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות