1211 משמר השופט - תוכניתו של שרוו בשנות ה־40 חצר מרכזית ובה חדר אוכל וכו י . שלושה צדדים למגורים ובתי־ילדים.הרביעי מבני משק,