המרחב הקיבוצי

תכנון הקיבוץ כדיסציפלינה תכנון הקיבוץ ומבנהו בשמונים שנות קיומו הראשונות התפתח הקיבוץ ליצירה חברתית כלכלית ייחודית אשר הטביעה את חותמה גם על צורתה הפיזית וביטוייה בפריסה המרחבית . תכנון הקיבוץ נעשה במשך השנים לדיסציפלינה מיוחדת העומדת בזכות עצמה , ואפילו אזוטרית . שילובה בתוך מערכות חשיבתיות ואידאולוגיות של התפתחות הרעיון הקיבוצי , לא תמיד היה מוצלח או עקבי , אך ללא ספק יש לו היום ביטוי פיזי , אדריכלי , של התארגנות אנושית ייחודית . בתור שכזה , צורתו של הקיבוץ , תהליך התפתחותו ויכולתו להסתגל לשינויים , מהווים אפיק פורה להבנת המצב בצומת . בהמשך אשרטט כמה ובמה קווי התפתחות של הקיבוץ , המשתקפים בביטויו הפיזי , הן בתכנון הכולל והן באדריכלות , ובעיקר אנסה לקשור בין הגורמים הקובעים , שהשפיעו על השינויים שהתחוללו במרוצת השנים . בהמשך גם אבהיר שהקיבוץ בצורתו הנוכחית מייצג את סופה של דרך פרדיגמאטית מודרניסטית , והרעיון כולו עומד בפני צרכים חדשים , הדורשים שינויים בתפיסה התבנונית והאדריכלית . המבנה הבסיסי של הקיבוץ המבנה האדריכלי הבסיסי של החברה הקיבוצית הוא צנטרליסטי , דהיינו - פריסה יישובית מסב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות