פרק א האדריכלות של הקיבוץ - השפעות ויישומים

לאדריכלות של הקיבוץ שני פנים ; האחד הוא הביטוי המרחבי של רעיון הקיבוץ וההתנהלות השיתופית שוויונית הייחודית לו , והשני , התכנון והביטוי החזותי אדריכלי של המבנים והנוף הקיבוצי . בפרק זה אבחן באופן כרונולוגי את המקורות שהשפיעו על מתכנני הקיבוץ ועל הקיבוץ עצמו , ואתאר את סוגי המבנים הייחודיים כל כך לקיבוץ בכלל ולמבני ציבור בפרט . מתחילת המאה ה ס 2 ועד בערך שנות ה ם "ה , 6 מודרניזם" הוא זה שקרא תיגר על האדריכלות הניאו קלאסית הממסדית והעלה משימות ואתגרים חדשים המותאמים למציאות החדשה : הטכנולוגיה והתקשורת שהתפתחו בקצב מהיר . המודרניזם והקיבוץ אפילו היום , בתקופה של פוסט מודרניזם - או אפילו פוסט פוסט מודרניזם - לא ניתן להתעלם מן העוצמה המשמעותית ביותר של המודרניזם ביצירת תרבות חזותית במאה ה : 20 מודרניזם אינו "סגנון" אלא אוסף אקראי של רעיונות השוללים את ההיסטוריה והמסורת והם מלאי דחף ותשוקה אוטופית ליצור עולם טוב יותר ולהמציא אותו מן היסוד . רעיונות אלה גם נותנים אמון במעט משיחי בכוח ובפוטנציאל של הטכנולוגיה התעשייתית תוך ביטול כל קישוט . עקרונות אלה התחברו עם אמונות חברתיות ופוליטיות - רובן ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות