1101 תצורות של היחידה החדשה.העיר הסוציאליסטית - הרובעים