שער א' הייחודיות המרחבית של הקיבוץ כחלופה לעיר הקפיטליסטית

... " ביקשנו לבנות יישוב שאינו עיר ואינו כפר " ... וי . טבנקין / "דברים , " כרך 118 ' 7 נ 17 5 " מפת עולם שאינה מכילה את 'אוטופיה ' אינה ראויה להתבוננות ' . ואוסקר 1 וי 7 דו בדי לאבחן את הייחודיות המרחבית של הקיבוץ כתופעה של התיישבות אנושית , יש צורך לערוך תחילה חקר יחסי של ניסיונות דומים ליצירת חלופות לעיר הקפיטליסטית , בסוף המאה ה 19 ובתחילת המאה ה . 20 אפשר להשאיר מאחורינו את ה"ערים האידיאליות" של הרנסנס והבארוק : אלה אולי מהוות מודלים תצורתיים , אולם היוזמות ההיסטוריות אשר יצרו אותן נעשו בלתי רלוונטיות , כמו כן מרבית הדגמים ה"אוטופיים , " דתיים וגם סוציאליים . היכן אם כן נמצאים הדגמים האמיתיים שדגלו ביצירת "חלופה אמיתית" לעיר הקפיטליסטית ? ראשית , חשוב להגדיר את המושג "אמיתית" כניסוי מהפכני בכוונותיו הבסיסיות לבטל את הסיבות הכלכליות והחברתיות לקיומה של העיר הקפיטליסטית ולהמירן בתפיסות פוליטיות חלופיות ; כלכליות וחברתיות , סוציאליסטיות וקומונאליות , המבוססות על דמוקרטיה פרגמאטית וליברליזם שוויוני . בתחילת המאה ה 20 היו שלושה ניסיונות מעשיים ליצור מרקם אנושי חלופי , כל אחד באמצעים...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות