תוכן

מאוטופיה rpjrun למציאות בנויה , לפרק חדש / עמדי שלמון 8 דברי תודה והוקרה 9 הקדמה / מוקי צור ר מבוא - הקיבוץ 17 שער א י הייחודיות המרחבית של הקיבוץ כחלופה לעיר הקפיטליסטית 29 שער ב' המעשר . 53 פרק א' האדריכלות של הקיבוץ - השפעות ויישומים 55 פרק ב' המרחבים המרחב הקיבוצי 61 המרחב החוץ עירוני 132 המרחב הציבורי 141 חדר האוכל 146 מחדר קריאה ועד המועדון לחבר 230 האולם הקיבוצי - מופעים וספורט 241 - הנצחה וזיכרון 246 ספורט , בילוי , נופש ותיירות 250 שירותים אישיים 256 בריאות , סיעוד ורווחה 263 - תשתיות 26 B נוף ונוי 271 מרחב המגורים 279 המרחב החינוכי 415 המרחב היצרני משקי 503 פרק ג ' התנהלות תכנונית - המחלקות לתכנון 512 פרק ד' דרכי באדריכלות ותכנון הקיבוץ 586 שער ג י מ 1990 והלאה 605 אחרית דבר 607 מקורות 613 מפתח שמות ועניינים 628 תקציר באנגלית  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות