לא עיר לא כפר

האדריכלות של הקיבוץ 9 ו 0 ו 990 ו פרדי כהנא פרדי כהנא לא עיר לא כפר האדריכלות של הקיבוץ 1990-1918 פרדי כהנא 7 א עיר 7 א כפר ש 7 האדריכלות הקיב ^ 1990-1910 יד טבנקין מרכז מחקרי , רעיתי ותיעודי של התנועה הקיבוצית  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות