סוף דבר כיצד להתייחס לשמיט היום?

ר אשית הקודמים חכמה , בנוגע נדמה לי לשמיט שחשוב : גם להבהיר המאמר מה שפורסם עמד ביסוד ביומון כמה לה מכתביי מונד מיום 6 בדצמבר ' , 2002 וגם מאמריי שפורסמו בגיליונות 14 , 6 ו 17 של כתב העת סיטה , ( cites ) שאחדים מהם ליוו את פרסומם של מאמרים מאת קרל שמיט . הטקסטים הללו עוררו פולמוס ציבורי המתפתח עדיין בעניין מעמדם של הטקסטים של שמיט ובעניין סוג הקריאה שאנו אמורים להחיל עליהם . מאז מאמר המערכת של גיליונו השישי של סי 5 יה , ( 2001 ) "הפתולוגיה של הסמכות , " הרבו לגנות אותי . הגינויים הלכו ורבו עוד יותר אחרי המאמר בלה מונד ומאמריי האחרים בסיסה , משל מה שאמרתי על שמיט היה חסר בושה , ומשל היה צריך להשאיר היבטים מסוימים של המחבר הזה בצל , כדי שאפשר יהיה להשתמש בשאר כתביו במצפון אינטלקטואלי שקט לגמרי . אך התגובות החלו להשתנות עם פרסום תרגומם לצרפתית של שני טקסטים נאציים של שמיט , בגיליון 14 של סיטה : "הפיהרר מגן על המשפט . על נאומו של אדולף היטלר בפני הרייכסטג מיום 13 ביולי "ו , " 1934 מדע המשפט הגרמני במאבקו ברוח היהודית" . ( 1936 ) הגישה לטקסטים אלו , וגם לקטעים מחשידים מתוך הגלוסריום , גרמה...  אל הספר
הוצאת שלם