החקיקה הנציונל־סוציאליסטית וסייג האורדר פובליק במשפט הבינלאומי הפרטי

מאת שטאטסראט פרופסור קרל שמיט חבר האקדמיה לחוק גרמני ב רצוני מאוד להקדים , מילים דברים שעליכם להרצאתי לראותן , העוסקת כלןפטאטיו בנושא בנבולנטיאאה קשה וסבוך ** ושכבקיאים בתחום הסבוך הזה לא יקשה עליכם להבינן : אני מדבר כאן כמשפטן אל משפטנים . כחוקר משפט אני מדבר בחופש מחקרי מוחלט ; הרצאה שניתנה לכבוד ישיבת האגודה למשפט בינלאומי ב 28 בנובמבר 1935 בברלין . * הביטוי הצרפתי ordre public מופיע כר גם במאמר הגרמני . המונח מקביל למושג המשפטי הישראלי "תקנת הציבור , " המגלם מכלול עקרונות שהסתמכות עליהם מאפשרת למנוע פעולה משפטית . עקרונות "תקנת הציבור" נוגעים בדרך כלל לסוגיות של פגיעה ביסודות הלאום והמדינה , פגיעה בביטחון המדינה או במעמדה , ופגיעה בעיקרי הצדק והמוסר . - captatio benevolentiae ** ביטוי לטיני המציין דברי פתיחה שמטרתם להבטיח שהמשר דבריו של הדובר יתקבלו ברצון . איני נושא דברים מתוקף תפקיד רשמי , אבל אני מרגיש באחריות הגדולה המוטלת על העוסק בבעיה משפטית מורכבת כל כך . אין צורך שארחיב בנוגע לקשיים ; כל מי שבקיא בתחום מכיר אותם . הם נובעים מטבעו של תחום כזה ומתוכן נושא כזה גופו . שכן כשמ...  אל הספר
הוצאת שלם