חלק שני הצדקת חוקי נירנברג מיום 15 בספטמבר 1935 - שני מאמרים מאת קרל שמיט