סיכום

ה נאציזם שלבש אינו גם היא תאונה איננה של תאונה ההיסטוריה . כך . גם ומשתפס לגבי השמדתו את השלטון של מי , הצורה שאין מנוס מלכנותו האויב המהותי . עוד לפני המעשים והפרקטיקות , ישנם הרעיונות שבמסגרתם הם נהגו והתקבלו . ניסיתי להראות כיצד התיאוריה של האויב המהותי , כאויב הגזע , מילאה תפקיד חשוב בהצדקת חוקיו של הנאציזם . יהיה צורך להמתין לשלב נוסף כדי שמלחמת החרמה נגד אויב הגזע תוליך להעלאתו של הפתרון הסופי על סדר היום . מה שמתבסס ומקבל צידוק בעולם הרוח עובר אחר כך לא פעם אל תוך המציאות , לטוב ולרע . כאן מדובר ברע מכל , ברע ביותר שעשה האדם . מישהו אמר זאת לפניי , בצורה טובה יותר וביתר הצדקה . אבקש לסיים את הספר הזה בכך שאתן לו את רשות הדיבור . מדובר בפרימו לוי . באופן אישי , בבואי לשמוע את מה שהוא אומר בטקסט שלהלן , איני יכול להימנע מלחשוב על קרל שמיט , הנאצי . בבני אדם רבים ואף בעמים שלמים מצוי על סף ההכרה רגש "שכל זר הוא צר ואויב . " על פי רוב אמונה זו חבויה היטב במעמקי הנפש כדלקת זיהומית שלא התפשטה . מדי פעם היא מתגלה במעשים מקריים ולא עקביים ואיננה מקור לחשיבה שיטתית . אולם , כאשר האני מאמ...  אל הספר
הוצאת שלם