פרק ב האויב המהותי

DKta ? אויב הגזע יש לו מקום כלשהו בתהליך שבו מגבש שמיט את / ) הקטגוריות של דימויי האויב ? סוגיה זו יש לה תפקיד מכריע בבואנו להעריך את המפגש בין המושגים הפוליטיים ובין הטקסטים המצדיקים את חוקי נירנברג . אנו יודעים עד כמה חשובה ההבחנה ידיד / אויב בספרו של שמיט מושג הפוליטי , בפרט במהדורת , 1932 שיש להשוותה בקפידה לזו של , 1933 הכוללת שינויים ניכרים . חשיבות זו קשורה לכך שהצמד ידיד / אויב נותן בידינו הבחנה ראשונית שהחל ממנה יכול השדה הפוליטי להתפרש , ולא עוד אלא שמעמדו היסודי של הצמד הזה בפוליטיקה זהה להבחנה בין טוב לרע במוסר או בין היפה למכוער באסתטיקה . ההבחנה הפוליטית היסודית היא ההבחנה בין ידיד לאוינ . היא מקנה למעשים ולמגיעים האנושיים את משמעותם הפוליטית ; אליה יכולים להצטמצם בסופו של דבר כל המעשים והמניעים הפוליטיים . על כן היא נותנת בידינו גם הגדרה במובן של מאפיין מזהה , קריטריון . ההבחנה ידיד / אויב מאפשרת להפריד בין הפוליטי ובין המדינה : זו האחרונה מניחה את קיומו של הראשון . אי אפשר להעמיד אותה על הבחנה אחרת ראשונית יותר , ומכאן שהיא בסיסית . היא מאפשרת אפוא להבין את הפוליטי בעצם...  אל הספר
הוצאת שלם