פרק א חקיקת הגזע או ההגנה על דמו הגרמני של האזרח הגרמני

^ 'ל דדן בספטמבר 1935 נפתחה בנירנברג האסיפה השנתית של המפלגה הנציונל סוציאליסטית . נפגשו בה בעלי התפקידים הבכירים של המפלגה והמדינה , השרים , נאמני המפלגה , המוני החברים , אך גם חטיבות הוורמאכט , וכדי לציין את רשמיות האסיפה גם הרייכסטג , שהיטלר זימן אותו "לישיבה סמלית בנירנברג . הפעם האחרונה שהתכנס שם הרייך הייתה בשנת ' . " 1543 במקור , היטלר רצה לבקש מן הרייכסטג לקבל בתשואות חוק על דגל הלאום , שמטרתו הייתה לקדש את הדגל בעל צלב הקרס כדגלו החדש של הרייך . בניתוח מפוכח במיוחד של חוקי נירנברג שהוא עורך עוד במאי , 1936 רנה קפיטאן מבליט את משמעותו הפוליטית של החוק הזה : "מעתה , הדגל בעל צלב הקרם מתנוסס לבדו מעל גרמניה ומסמל את כיבושה המלא של המדינה על ידי המפלגה . " במהלך האסיפה , בדיוק ב 13 בנובמבר , החליט היטלר להוסיף לתכנית החקיקה של הרייכסטג שני חוקים נוספים : האחד בעניין הגנת הדם הגרמני והאחר בעניין האזרחות . הוספות אלו מן הרגע האחרון נבעו ככל הנראה מאילוץ כפול : מצד אחד , הלחצים מצד חברי המפלגה  אל הספר
הוצאת שלם