הקדמה הרעיונות הרצחניים

ס ואף זה לא אינו למכלול נוגע לכלל עמדותיו התוצרת וחיבוריו האינטלקטואלית בעידן הנאצי ' . של אין קרל מדובר שמיט כאן אלא בפרק מסוים , אך רב משמעות , של מעורבותו בנאציזם : ההצדקה המשפטית שהוא מנסה להעניק לחוקי נירנברג מיום 15 בספטמבר , 1935 בפרט בשני טקסטים . הטקסט הראשון , מיום 1 באוקטובר , 1935 פורסם בכתב העת שלו ביטאון המשפטנים הגרמנים Deutsche ) ( juristen Zeitung וכותרתו "חוקת החופש . " כותרתו של הטקסט השני היא "החקיקה הנציונל סוציאליסטית וסייג האורח פובליק * במשפט * הביטוי הצרפתי ordre public מקביל למושג המשפטי הישראלי "תקנת הציבור , " המגלם מכלול עקרונות שהסתמכות עליהם מאפשרת למנוע פעולה משפטית . עקרונות "תקנת הציבור " נוגעים בדרך כלל לסוגיות של פגיעה ביסודות הלאום והמדינה , פגיעה בביטחון המדינה או במעמדה , ופגיעה בעיקרי הצדק והמוסר . עקרונות אלו עשויים להצדיק במסגרת החוק הבינלאומי הפרטי התעלמות מצד בית משפט של מדינה אחת מחקיקה , פסיקה וכיוצא בזה של מערכת משפטית זרה , ועל כן המושג מגלם יסודות ערכיים ורעיוניים המיוחדים למערכת המדינית והחוקית שבה הוא מופיע . בנאום ששמיט נשא בגרמנית ו...  אל הספר
הוצאת שלם