אגרון

א '' י גורתן ( 1922-1856 ) - חובב ציון , עלה לארץ 1904-ב עם ראשוני העלייה השנייה , כדי להגשים בה את אידיאל העבודה העצרת . היה פקיד שמעמדו איתן , שרכש לעצמו השכלה רחבה ביותר גם במקצועות הטבע והפילוסופיה . למרות גילו וחולשתו הגופנית , סירב לעבוד בפקיד והשתכר כפועל חקלאי יומי , בהתאם לעקרון חייו . אצל גורדון העבודה ממלאת תפקיד מרכזי בהוויית האדם , ורק בכוחה ישיג האדם את מעמדו במסגרת החברה , העם והעולם ( בלשונו : הקוסמוס . ( לדעת גורדון אין לעבודה מהות דתית , כי היא מרכז ההוויה האנושית . אטיץ קבה - סוציאליסט צרפתי שחי בשנים . 1856-1788 היה פעיל במחנה הרפובליקני והוגלה מצרפת בשנת 1834 בפקודת המלך הבורגני לואי פילים . בעת גלותו בלונדון כתב רומן אוטופי בשם מסע לאיקריח . בשנת 1839 חזר לצרפת וייסד בה תנועה פוליטית שאימצה את עקרונות הרומן האוטופי שלו . השאיפה לכונן קהילה קומוניסטית במתכונת איקריה והמגבלות על הגשמתה בצרפת , הביאוהו להחליט לקרוא לחסידיו להגר לארה"ב . ההגירה החלה זמן קצר לפני פרוץ מהפכת 1848 בצרפת , ורוב חסידיו ביכרו להישאר במולדת . רק מאות אחדות מהם הגיעו לארה"ב ויסדו שם את היישוב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית