פרק עשירי האשה בקבוצה

בנושא זח עור ף trwn H אחר אין טקום לשימוש כחוות רעתם של חברי חקכוצח או בדבריהם כשהם מסיחים לטי חוטם ככחעורות בלחי אמצעיות המעידות על המצב כחויחו . משום שבתחום זח , אולי עוד יותר מאשר ככל שאר התחומים , שולטת האידיאולוגיה . ז . א . הצידוק העיוני של נקודת ההשקפה הכללית והמחייבת , — שלטון נרול כל כך על הלבבות , שבשיחות על שאלות חיי הקכוצח הנוגעות לאשח בתורת אשת , נשמע רק לעתים רחוקות משהו חדש שאיננו חורה על המחשבות , הניסוחים וחםיםטאוח , הידועים לנו כבר מן הספרות הכללית של התנועה ומן ההכרזות הרשמיות בכינוסים ובועידות . אם הניסוח הרשמי של שאלות חאשח בחיי חקכוצח יהא נערך כאן מנקודת השקפה כיקרתית , הרי אין הערכה זו מבוססת על איזו רעה שהיא אחרת , הנובעת מחוך "יריעת יותר טובה' כביכול , מאשר אצל הנוגעים בדבר עצמם , אלא על החירות הדרושה לכל בירור מדעי , המשוחרר מכל הטושנים והניסוחים , בהם מופיעות שאלות אלו עור לפני שהספיקו להתפתח לררנח ' בעיות / וכן טובן הדבר , שהנוגעים ברבר עצמם , כל אימת שאתה דן עטהם בנושא זח , אינם יכולים להביא לידי תודעתם את נםיונוחיחם חם עצמם , הואיל ומחשבותיהם זורטוח מאליה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית