פרק חמישי אופיה הכללי של הקבוצה הארצישראלית

שליחות לאומית כחפקידה הכללי של הקבוצה הא'יבבואנו לרון כאן על ההתישבות השיתופית הא י בכללה—מן הצורך להקליט עין לפי שעה םחברלי צורותיה , שכן התגבשותם של טיפוסים שונים , שנתאחרו שוב לאיגודים — הקיבוץ הטאוחר , חבר הקבוצות , הקיבוץ הארצי — הריחי תוצאה של פרובליטטיקה כללית , הנובעת בררן כלל מתוך חתנאים חקורטים של שוחפוח-חחיים בק בוצה ושנמצאו לח מוורונים שונים . כרם על זח ידובר להלן . כרי להבליט את הקוים האופייניים חטיחרים את העדה השיתופית הארצישראליתנשתמש כמסקנות שהגענו אליהן בפרק הראשון , הדן ב שותפוחחחיים" כשלעצמה , וכוונתנו כיחור היא לקבוע את ההבדל הספציפי בינה לבין המושבות השיתופיות באמריקה . מכיוון שכל "שוחפותחיים * —כפי שראינו — מושתתת על בחירה חפשית של כל חכר מחבריה , המחליט לממש את אידיאל חייו האישיים דווקא בתוך הקומונה , הרי שהקומונה מוכרחה לקפל בתוכה תפקיר כללי , ייעור , '' שטילואו מעניק ליחיד סיפוק גדול ביותר . נמצא , שקיומה של צורחחיים חברתית זו מן הרין שיהא תלוי בשיעור הכוח . בו יכול התפקיד המיוחד של הקומונה לתת קורת רוח ליחיד ולקשרו ע'י כך אל הערה . " שוחפות חחיים במשמעות זו ה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית