פרק רביעי גורמי התהוותה של הקבוצה הא"י

דברי ארחור רוםין , אבי ההתישבות הטורדנית כאי , * כי חקכוצה לא נוצרה כבחינת נםיון חכרתי 'מכוון , " חשובים לא רק להכנת התהוותה של הקבוצה . אלא גם להבנת הכוחות המחנים ומשטרים את קיומה . אם כי ההכרח כדבר סגולותיה ותפקידיה המיוחדים של הקבוצה כבחינת '' שותםות חיים" והרצון לאורח חיים זה חיו אצל כמה מחבריה לא פחות ערנים טאשר בקרב ישובים שיתופיים אחרים , שדברנו עליהם לעיל , ואם כי כהשוואה לכל הטיפוסים ההיסטוריים שהוזכרו ער כה — אם נעלים עין מן המנזר של ימי הכינים — הגיעה הקבוצה לירי היקף נרול ביותה באופן שיש היום באיי כ 15 ו ישובים קיבוציים הכוללים אוכלוםיח של 25 . 000 נפש כערך , —לא חיתח קתחוותה כשום פנים פרי תכנית מכוונת ליצירת צורח חיים חברתית חרשה . הקבוצה נתרקמה ונשתכללה שלא מרעת , כביכול , — אם יש רשות להשתמש בביטוי זח לנכי שוחםות-חיים הבאה בכל זאת כאילו 'מדעת' — כחולדה טבעית של חנאים-קורטים םםוייטים . לאחר נסיונות-ראשית שונים' בעלי צורות ארגוניות שונות ומשונות , נתגלתה םוף סוף צורת חיים חברתית זו כצורה היחידה המסוגלת לספק את איריאח-החיים ואת רצון היצירה של האנשים המאוחרים בתוכה . הרצון ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית