הקבוצה

ד"ר ז . לנדסהוט זיגפריד לנדסהוט / הקבוצה זיגפריד לנדסהוט הקבוצה מהדורה מצולמת של הספר שיצא לאור לראשונה ב 1944 מבוא והערות : גדעון מ' קרמל יד טבנקין  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית