שירת הקודש של היהודים הקראים: המוסיקה כגשר בין מסורות מזרח ומערב

רחל קולנדר מבוא בקרב הקראים באירופה רווח הפתגם : " למבין גם זמזום יתוש הוא מוסיקה , ולמי שאינו מבין לא יתאימו גם הזורנה והתוף . " פתגם זה הופיע בראש גיליונות של כתב העת הקראי " דאבול" ( שפירושו " תוף , ( " שיצא לאור ברוסיה בשנים . › 872–› 864 כתב העת אמנם עסק במאמרים וביצירות ספרות שפורסמו לצורך התחזקות הקהילה בתחום הדת , אבל עצם השימוש בדימויים ובמושגים מתחום המוסיקה מורה על חשיבותה בעיני בני הקהילה . הכלים המוזכרים – התוף והזורנה – נמצאים בשימוש במזרח דווקא ואינם נפוצים באירופה , ויש בכך ללמד שבתרבות הקראים באירופה במאה התשע עשרה היו משולבים אלמנטים מזרחיים . לפנינו דיון באלמנטים המוסיקליים המשקפים את נדידת הקראים מארץ ישראל לפזורות השונות באירופה ובמצרים , ושבאמצעותם נשמר הקשר בין הקהילות . מלבד האלמנטים האלה , אי אפשר להתעלם מתופעת האימוץ של מרכיבים זרים , יהודיים ונכריים מקומיים , לתוך המוסיקה המסורתית הקראית , ואף הם מלמדים על התהליכים החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בקהילות השונות של העדה הקראית במזרח אירופה ובמצרים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן