המוסיקה בבית המקדש על פי הספר שלטי הגיבורים לאברהם משער אריה־פורטלאונה (מנטובה 1612)

דניאל סנדלר הספר האנציקלופדי בשפה העברית שלטי הגיבורים לאברהם משער אריה ( באיטלקית : פורטלאונה ) יצא לאור במנטובה בשנת . › 6 › 2 חלק ניכר מן הספר – עשרת הפרקים " ) המגינים ( " שבתחילתו ( מפרק ד עד יג ) מתוך תשעים פרקי הספר וחלק חשוב מן הנספח המכונה " המגן הראשון" – יוחדו לתיאור המוסיקה בבית המקדש ולתיאור כלי הנגינה והפולחן המוסיקלי . מיקומם וכמותם של פרקי המוסיקה מעידים על החשיבות שראה המחבר בנושא זה . הפרקים האחרים מקיפים קשת רחבה של נושאים , כגון פיסיקה , גאוגרפיה , פיסיולוגיה , מינרלים ונושאים אחרים , בדומה לספר " היסטוריה נאטוראליס" של פליניוס הזקן 79–23 ) לסה . ( נ" ר' אברהם פורטלאונה נולד ב › 8 למרץ › 542 במנטובה , נצר למשפחת רופאים מפורסמת שאילן היוחסין שלה החל באמצע המאה החמש עשרה . השם פורטלאונה מקורו כנראה בפרוור במנטובה שבו התגוררו אבות המשפחה . מקצוע הרפואה עבר במשפחת פורטלאונה מדור לדור , ושלושת בניו של ר' אברהם היו גם הם רופאים . צאצאיהם נושאי השם פורטלאונה מתגוררים עד היום הזה באיטליה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן