תצלום ‭:3‬ הפיוט "יפת עין לבבתיני" בספר שירי זמרה השלם ‭)1995(‬