תצלום ‭:2‬ הפיוט "אור צח ופשוט" באהל ישרים ‭)1843(‬