תצלום ‭:1‬ השיר העברי "יחרוק שן צר דולק הולם לב הולם" כפי שהוא מופיע בזמירות ישראל ‭)1600(‬