שירי עבדל ווהאב בתפילה ובפיוט – ביצועו של החזן כספי