מוסיקה פופולרית בקהילה היהודית בסלוניקי בין שתי מלחמות העולם עיון ביצירתם של משה קאזיס וצדיק גרשון (צדיק וגאזוז)

רבקה הבסי מבוא למן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה התחוללו בקהילה היהודית בסלוניקי שינויים מפליגים . החשיפה לתרבויות המערב , ובעיקר לתרבות צרפת , המעבר משלטון עות'מאני לשלטון יווני ב 1912 וההתפתחויות בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה – כל אלו חוללו בראשית המאה העשרים , וביתר שאת בין שתי מלחמות העולם , תהליכי מודרניזציה , התמערבות וחילון ושינו במידה ניכרת את דפוסי החיים בקהילה . תפיסות , מושגים ומנהגים מסורתיים הלכו ונעלמו , ואת מקומם מילאו בהדרגה ערכים חדשים . בני הדור הצעיר הלכו והתרחקו מן הדת ואימצו אורחות חיים ודרכי בילוי שהוריהם התקשו לקבל . בה בעת פרחו בקהילה חיי התרבות , ובכלל זה הפעילות הספרותית והאינטלקטואלית . השפה שבה התנהלה פעילות ענפה זו הייתה בעיקר הלאדינו ( השפה הספרדית יהודית , ( והבמה המרכזית הייתה העיתונות בלאדינו ( שנדפסה באותיות רש , ( י" ובייחוד העיתונות ההומוריסטית . בצד כל אלה התקיימה בקהילה פעילות מוסיקלית מגוונת : במסגרות דתיות כמו בתי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן