שירי ארץ ישראל והשאלה היהודית

טלילה אלירם השאלה מהי מוסיקה יהודית עולה מדי פעם בפעם בשיח החוקרים העוסקים במוסיקה זו : " אין חדש תחת השמש . ההתמודדות עם בעיית ההגדרה – מהי מוסיקה יהודית ? – הנה ארוכת ימים והספרות על נושא זה ( בעיקר מעשה ידיהם של דילטנטים ) עולה על גדותיה" ( אדלר ושלייפר תשנ"א , עמ' . ( 84 גם כיום , כמעט עשרים שנה לאחר קביעתם זו של אדלר ושלייפר , עדיין אין הגדרה ברורה ומקובלת על כל החוקרים העוסקים במוסיקה יהודית . חשוב לציין כבר בפתח הדברים , שאין המושג " מוסיקה יהודית" כולל לחנים בלבד , שכן רוב רובה של המוסיקה היהודית ( הליטורגית , הפארה ליטורגית ושירי העם ) הוא שילוב של מוסיקה ותמליל . כך כותב בולמן : " יש דרכים רבות בהן נתמך האופי היהודי של המוסיקה העממית . לתמליל תפקיד חשוב במיוחד בהגדרת המהות הפנימית של המסורות היהודיות" . ( Bohlman 2001 , p . 75 ) הצורך לעסוק בנושא המוסיקה היהודית עלה הפעם מתוך עיון בערך " מוסיקה יהודית" באנציקלופדיה . The New Grove Dictionary of Music and Musicians ( Sadie 2001 ) בולמן מסכם בערך זה באופן מקיף ועדכני את הידע והמחשבות שעלו בקרב החוקרים בנושא זה , אך גם בו אין הג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן