דודעלע חידוש יצירה במעשה הרכבה

זאב גוטהולד " כל מחודש שהתהווה אחרי שלא היה עדיין – אפילו אם החומר שלו היה כבר בנמצא , והוא רק פשט צורה ולבש צורה אחרת – לאחר שהוא נתחדש , נגמר והתייצב , הרי הוא משהו אחר מטבעו בשעת התהוותו והתחלת יציאתו מן הכח אל הפועל" – כך מגדיר הרמב"ם את נושא דיוננו . אם מדובר בתמורה צורנית בלבד או בתרגום למדיום אחר , יש לבדוק עד כמה נשמר התוכן הקודם , ומה מידת השפעתו של הלבוש החדש על אופיו מלפני השינוי . לשם בדיקה זו אנו נדרשים לניתוח של שלושה שלבים : . › המצב הסטטי לפני תהליך היצירה על מרכיביה ; . 2 הדינמיקה של מעשה ההרכבה בעת התהוות היצירה בלבוש שונה ; . 3 המצב הסטטי אחרי גימור היצירה בלבושה החדש . המעקב הזה יכול להתבצע , לפי סדר השלבים הנ"ל , לפני השינוי או למפרע , כדי למצוא את מקור המרכיבים אשר התלכדו יחדיו ליצירת חטיבה משוכללת . בחרתי לבדוק בדרך השנייה את מוצא המרכיבים עד שלא הצטרפו והופיעו בלבוש היצירה החדשה . 1 . א לבדיקה עומדת ה"דודעלע , " שיר עממי בעל מסורת בלתי מתועדת , המיוחס לאדמו"ר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן