דב שוורץ מוסיקה והגות יהודית הערות מבוא

המוסיקה והיהדות נפגשו כבר בטקסטים הקדומים ביותר , כמו בתנ"ך . לזיקה שבין המוסיקה ליהדות היבטים שונים , מעשיים ועיוניים . עבודות אתנומוסיקולוגיות רבות ומאמרים באנציקלופדיות השונות דנו בגלגוליהן של מסורות מוסיקליות בעולם היהודי , וטקסטים הגותיים מגוונים בנושא המוסיקה נתפרסמו במסגרות שונות ; אולם חוקרים כמעט שלא נדרשו לניתוח שיטתי ופנומנולוגי של מעמד המוסיקה בהגות היהודית . במאמר זה ברצוני להצביע על מגמות אחדות במעמדה של המוסיקה בהגות היהודית השיטתית לדורותיה . בכוונתי לבחון את מעמדה של המוסיקה , את ההערכות על חשיבותה ואת הופעותיה השונות כרכיב תאולוגי ומטפיסי בהגות היהודית . בתחילה אציג שורה של שאלות מתודולוגיות , ולאחר מכן אציג דיון במגמות שונות שהופיעו בכתבי תאולוגים , פילוסופים ומקובלים . מבוא מתודולוגי כדי לבחון את מעמדה של המוסיקה יש לברר תחילה את היקף המקורות הדנים בנושא זה , כלומר יש להגדיר את מאגר הטקסטים של הגות זו , את משמעות הזיקה למוסיקה , את גישת המחקר למאגר וסוגיות נוספות . ברצוני לפתוח בבירור מקדים כזה של תחום ההגדרה ושל היבטיו השונים . הגדרות כשם שקשה להגדיר בבהירות את המו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן