לבוש ותוך המוסיקה בחוויית היהדות

קהילה ומורשת עורכים איתן אביצור מרינה ריצרב אדוין סרוסי הוצאת אוניברסיטת בר לבוש ותוך המוסיקה בחוויית היהדות קהילה ומורשת סדרת פרסומים המרכז לתרבות , חברה וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן