פרק ט: כי מנגד

1 מאז סתיו 1937 חלה החמרה ניכרת במצב הביטחון בארץ , ובו בזמן הלך והתערער המצב המדיני . מעצבי המדיניות הציונית חשו , כי שיגור ועדה נוספת ארצה לבדיקת ביצוע תכנית החלוקה אינה שלב ראשון לקראת הגשמתה . קביעת פרטים שהם טכניים בעיקרם - כגון קביעה סופית של הגבולות , כינון מנגנוני המנהל של שתי המדינות ופרטי הקשר ביניהן ובין הרשות המנדטורית האמורה לשלוט בירושלים וסביבותיה וכן בחלק הדרומי של הארץ - כל אלה לא הצריכו ועדה מטעם הממשלה המרכזית . רק בהתעורר הרהורי ספק , אם לממדי התכנית ואופיה , ואם לפרט זה או אחר מתוכה , היה מקום למשלוח ועדה חדשה בעלת סמכויות לשקול את התכנית כולה . ההודעה הבריטית התמימה כביכול על כינון הוועדה , והעובדה שהחלה את עבודתה בלונדון , עוררה איפוא בקרב ההנהגה הציונית חששות כבדים , כי הנה מסתמנת ראשיתה של נסיגה בריטית 2 מתכנית החלוקה . אמנם כלפי חוץ ניסתה ההנהגה תחילה להעמיד פנים של " עסקים כרגיל , " ובהופעות לפני הוועדה תבעו חבריה תיקוני גבול שנחשבו כתנאי בל יעבור לקבלת התכנית ( כגון הכללת אזור הדגניות ועמק בית שאן בתחומי המדינה היהודית , ( אף העלו לפניה הצעות מעשיות לקראת הפ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית