תמונתו האחרונה. ‭.27.12.1940‬ צריפין. מסדר פרידה מיחידת תובלה עברית בצאתה לחזית. דב הוז במרכז.