במשרד לעבודות ציבוריות. עומדים ; דב הוז . גוסטה שטרומף ? יושב משמאל: דוד רמז.