‭.1918‬ דב הה — מורה בבית־ספר ביפו. על ברכיו יושב ישראל גלילי, תלמידו.