‭.1913‬ בטיול לגלעד. "אוהל עין גדי‭."‬ עומדים בשורה הראשונה, מימין לשמאל: הלל הכהן, דב הוז, משה שרתוק (שרת‭,(‬ יוסף קייזרמן (קיסרי‭;(‬ יושבים בשורה השנייה, מימין לשמאל: משה וולפסון, יצחק קדמי־כהן, אברהם שמיון, זרובבל חביב. שוכבים, מימין לשמאל: משה כרמי, יעקב כבשנה (עצמון‭.(‬