‭.1916‬ קושטא. חניכי בית־הספר לקצינים של צבא טורקיה. עומדים, משמאל לימין: דב הוז, משה שרתוק (שרת‭.(‬