. ושפרה ) עומדת ( חוה : הבנות משמאל ; ודב ) יושב ( ק יצח : הבנים מימין ; ושרה ך ברו : ההורים : הוז משפחת . יפו ‭1911 .‬