ביקור רוקופ בבית החינוך לילדי עוברים בתל אביב. עומדים משמאל לימין ' רוזה כהךרבין, מאיר דיזנגוף, ווקופ, דב הוז.