משה שרת (שביעי‭;(‬ יושבת בשורה השלישית: רבקה שרת (שלישית מימין‭.(‬ בית הלחמי (חמישי‭;(‬ דב הוז (שביעי‭;(‬ בהרב (שמיני‭.(‬ עומדים בשורה השנייה: מימין לשמאל: ‭^<‬יהו גולומב (שלישי‭.1913 ;(‬ תלמידי המחזור הראשון של גימנסיה "הרצליה" עומדים בשורה הראשונה: מימין לשמאל: משה כרמי (שני‭;(‬ דוד