פרק ז: האיש שלנו בוועד הפועל

שנתיים וחצי ישבה משפחת הרז בלונדון . בזמן זה התרחשו בארץ אירועים שבפני עצמם היו חמורים ומדכאים למדי ; אך הם היו גם גרעינה של התפתחות חדשה בישוב היהודי . בעתיד יתברר , שהתפתחות זו צופנת בחובה את תהליך הצמיחה והגידול , שבאחריתו יתייצב הישוב כגוף פוליטי ריבוני , הנושא על כתפיו מדינה . התהליך החל בצערם של מאורעות תרפ"ט , אוגוסט , 1929 שכמה ממחזותיהם עשויים היו להעלות זכרונות בושה ; רק מעטים ידעו , כי ראשי קהילת חברון סירבו לכל פעילות של ארגון ה"הגנה . " לא מקרה הוא כי במלאות יובל שנים למאורעות תרפ"ט , נמנעה ממשלת ישראל לעשות פומבי לתאריך ' . המשכו של התהליך באווירת הלבטים והמועקה שנשתררה בישוב נוכח פרסום הדו"ח הכושל והעוין של הרוב בוועדה שנתמנתה לחקור את המאורעות ( ועדת שאו . ( היה זה דו"ח כושל לא רק ברוח הרעה כלפי הבית הלאומי היהודי ששלטה בו , אלא גם בדלות עדויות הנפגעים שנתגלו בו . נקודת השפל התבטאה באווירת השלילה למפעל הציוני ששלטה בספר הלבן של פספילד , שפורסם בסתיו , 1930 בעקבות המסקנות החמורות של דו"ח הופ סימפסון על סיכויי התיישבות נוספת בארץ . במקביל גדל מאוד כוחה של המפלגה הרוויזיונ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית