פרק ד: חיפושי דרך

בחודשים האחרונים של שירותו הצבאי , כשהתברר יותר ויותר כי אפסו הסיכויים לשילוב גדוד עברי בתכניות שמירת הביטחון של ממשלת המנדט , החלו להתגבש תכניות שונות ליציאת דב הוז ללימודים . חבריו הקרובים היו שותפים , ופעמים גם יוזמים , לתכניות אלה , שתאמו בקווים כלליים את הכרתם בצורך לשלב צעירים בני הארץ בדרגות הגבוהות יותר של הפקידות המבצעת בארץ . נוכח חילופי השלטון , אך טבעי היה שלונדון תתפוס עתה את מקומה של קושטא כיעד ללימודים . ואכן , המחשבה הראשונה היתה שדב ייצא ללימודים בבירה הבריטית , ועוד בימי שירותו הצבאי עשה כמה הכנות כדי להשלים את ידיעותיו בהתאם למה שנדרש כדי להתקבל שם 1 ללימודים . אך עד מהרה נתברר שהתכנית אינה מעשית , כי אינה עונה אחר רצונה של רבקה ללמוד באורח מסודר את מקצוע הוראת הנגינה בפסנתר ; ביפו תל אביב לא נמצא אז איש שידע , כי דווקא לונדון היא מרכז מעולה ללימודי הוראה במוסיקה ( הדבר יתברר לה רק כעבור עשר שנים , כשתגיע יחד עם דב ושתי בנותיהם לשהייה ממושכת בעיר . ( ואז נולדה התכנית לשלב את יציאתו של דב , חלקה בשליחות וחלקה לשם לימודים , עם יציאתה של רבקה ללימודי הוראת הנגינה ו במקו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית